Denver Traffic Solutions

Plaatsing dynamische markering voor VOP

DTS heeft diverse projecten gerealiseerd inzake het beveiligen van voetgangersoversteekplaatsen met LED-units inclusief de benodigde bebording. Levering, plaatsing en in werking stellen wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Voor meer informatie download hier de brochure VOP van DTS

Video verwarmde LED - VOP

Video plaatsing verwarmde LED - VOP